โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์6 ก.ค. 2558 01:38โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
กรรมการเยาวชนอาสา 5 กระทรวง และตัวแทนโครงงานทั้ง 17 ห้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยท่านรองชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

Comments