โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม "จับเข่าคุยกัน" ระหว่างผู้ปกครองและคณะครู

โพสต์28 พ.ย. 2557 00:05โดยsulaxkhana pawaphuta
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในองค์กร บ้าน วัด โรงเรียน 
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  www.blsschool.ac.th Comments