โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โพสต์27 ก.ค. 2559 23:00โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

Comments