โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

โพสต์10 มิ.ย. 2559 00:22โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2559 00:55 ]
9  มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์  สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70 ปี  ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Comments