โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อพยาบาล โครงการ "แนะแนวน้องสู่...รั้วฟ้าขาว" ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิท ยาสรรพ์

โพสต์2 พ.ย. 2558 16:39โดยsulaxkhana pawaphuta
    วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม ราช ชนนี นครราชสีมารุ่นที่ 58 ได้มาจัด กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อพยาบาล โครงการ "แนะแนวน้องสู่...รั้วฟ้าขาว" ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิท ยาสรรพ์ .สพม.31#.2 พฤศจิกายน 2558#แนะแนว ศึกษาต่อ นำทีม โดย ท่าน ผอ.สมศักดิ์  สุขสมัย เป็นประธานในพิธี


Comments