โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์28 ม.ค. 2559 07:12โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการสมศักดิ์  สุขสมัย  นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เป็นประธานพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

   Comments