โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม พระธรรมทูตสัญจร

โพสต์18 มิ.ย. 2558 07:44โดยsulaxkhana pawaphuta
    เมื่อเวลา 13.00 - 15.30 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประธานในพิธ๊คือ ท่านรองพินิจ  พันธ์วิริยะกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์


Comments