โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 00:53โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 01:07 ]
วันที่ 11-12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  นายวิเชียร  ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยนายธีระพงษ์  ดาสม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  และคณะครูบุคลากรโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560
   


  


Comments