โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:11โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ร่วมกับทางอำเภอและทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติComments