โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2558 21:05โดยsulaxkhana pawaphuta
    โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม.31 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จะจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์ทุกเช้า เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน คณะครูและสถานศึกษา ทำให้เกิดจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตากรุณาต่อผู้เรียน นำโดย ท่าน ผอ.สมศักดิ์  สุขสมัย


Comments