โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:05โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

 เมื่อ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์  สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอบ้านเหลื่อม ได้จัดกิจกรรมในพิธีการสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙Comments