โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559

โพสต์31 ก.ค. 2559 23:10โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
เมื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ พันธ์วิริยะกุล  รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments