โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์26 มิ.ย. 2560 00:57โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 01:03 ]
วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
Comments