โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดงานพิธีมอบและเปิด "อาคาร บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

โพสต์26 มิ.ย. 2560 00:41โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:43 ]
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานพิธีมอบและเปิดอาคาร "บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้รับมอบอาคาร "บ.ล.ส. 40 ปี พินิจรวมใจ" Comments