โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (e-office)

โพสต์20 ส.ค. 2557 00:26โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
โดยมีท่าน ผอ.สมสักดิ์  สุขสมัย เป็นประธานในพิธีในการเปิดการอบรมระบบการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (e-office)
ของโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557Comments