โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดประชุมคณะกรรมการการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2557 19:46โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดประชุมคณะกรรมการการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบ 38 ปี ของโรงเรียน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น

Comments