โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ID PL AN & TEPE ONLINE และขยายผล DLIT

โพสต์6 ต.ค. 2558 20:32โดยsulaxkhana pawaphuta
   โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ID PL AN & TEPE ONLINE และ ขยายผลการอบรม DLIT ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม  2558 โดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์  สุขสมัย เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้


Comments