โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จัดอบรมขยายผล Big Five

โพสต์5 ส.ค. 2557 00:45โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ผอ.สมศักดิ์  สุขสมัย พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  Big Five
Comments