โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โดม 40ปี บ.ล.ส.พินิจรวมใจ 25 มิถุนายน 2559

โพสต์13 ก.ค. 2559 21:26โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โดยท่านรองพินิจ พันธ์วิริยะกุล รักษาราชการแทน ท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุขสมัย ท่านรองแทนไทย กุดหินนอก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โดม 40ปี บ.ล.ส.พินิจรวมใจ 25 มิถุนายน 2559

Comments