โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ได้รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์25 ส.ค. 2557 05:18โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
      เวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จากท่านศึกษานิเทศก์ บัณฑิต  ชนะชัย  
Comments