โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้รับคัดเลือก "การผลิตสื่อโทรทัศน์เรารักในหลวง" หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โพสต์16 ส.ค. 2558 17:01โดยsulaxkhana pawaphuta   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2558 17:07 ]
    โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ได้รับคัดเลือก "การผลิตสื่อโทรทัศน์เรารักในหลวง" หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” จากทั้งประเทศเข้ารอบ 88 โรงเรียน 
Comments