โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตเครือข่ายรุ่นที่ 1-2 (ค่ายคนดีของแผ่นดิน)

โพสต์22 มิ.ย. 2557 17:00โดยsulaxkhana pawaphuta
วันที่ 21 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ผอ.สมศักดิ์ สุขสมัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนโครงการ โรงเรียนสุจริตเครือข่าย รุ่นที่ 1-2 (ค่ายคนดีของแผ่นดิน) วันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกล์เด้นท์ รีสอร์ท นครราชสีมา ประธานในพิธี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นายมังกร  กมลวัทน์ 


Comments