โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะครููนำนักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี

โพสต์7 ส.ค. 2558 20:29โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
    วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โดย.ผอ.สมศักดิ์ สุขสมัย มอบหมาย คณะครููนำนักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ณ.ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตลาดนัด มทส.)

Comments