โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นำนักเรียนชั้นม.6 เดินรณรงค์ ตามโครงการเครือข่ายยุวชนยุติ ธรรมชุมชน หัวข้อ "สำนึกมวลชน รักษ์ความยุติธรรม"

โพสต์16 ส.ค. 2558 16:48โดยsulaxkhana pawaphuta
    วันนี้.14สิงหาคม 2558 เวลา16.30น. ผอ.สมศักดิ์ สุขสมัย เป็นประ ธาน มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิด การฝึกอบรมตามโครงการเครือ ข่ายยุวชนยุติธรรมชุมชน ของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาณ.ห้องประชุมเรารักบ้านเหลื่อมโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม.31
Comments