โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ"

โพสต์15 ก.ค. 2558 23:41โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2558 23:50 ]
    โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "การผลิตภาพยนตร์สั้น  เสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ" ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 3  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  โดย มีผู้อำนวยการสมศักดิ์  สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  มาร่วมเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้


Comments