โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ ์เนื่องในโอกาส ได้ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด ทั้ง มัธยมต้น และมัธยมปลาย เป็นตัวแทน ของ สพม.31

โพสต์2 ส.ค. 2558 17:32โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
    "การประกวด โครงงาน คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ถวายใน หลวง" เพื่อส่งแข่งขันต่อ ระดับภาค ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในวันที่17-18 สิงหาคม 2558 การประกวด โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ Comments