โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 88 โรงเรียนในระดับประเทศ)

โพสต์28 ส.ค. 2558 19:54โดยsulaxkhana pawaphuta   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2558 19:55 ]
   จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่  25-27 สิงหาคม 2558   (ภาพกิจกรรมการเข้าอบรมปฏิบัติการ)
  


Comments