โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ประชุมคณะทำงาน เรื่อง การติดตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์23 มิ.ย. 2558 20:00โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
        เมื่อ 15.30 น. ผู้อำนวยการสมศักดิ์  สุขสมัย และคณะครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ได้ประชุมปรึกษาหารือการประกันคุณภาพการศึกษา


Comments