โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับการประเมิน

โพสต์1 ก.ย. 2557 21:31โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2557 21:32 ]
    เมื่อเวลา 14.20 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง การเข้ารับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก ๑) นำทีมโดย ท่าน ผอ.สมศักดิ์  สุขสมัย ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน 
Comments