โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมโครงการอบรมวัยรุ่ยวัยใส ต่อต้านยาเสพติด

โพสต์24 มิ.ย. 2557 19:34โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2557 19:36 โดย Punnawich Yurawong ]
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมโครงการอบรมวัยรุ่ยวัยใส ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 นำ โดย ผู้อำนวยการสมศักดิ์ สุขสมัย ประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายอำเภอบ้านเหลื่อม คือ นายนพดล  มามาก

Comments