โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ทำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โพสต์17 ธ.ค. 2558 20:53โดยsulaxkhana pawaphuta
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ.วัดบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

Comments