โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญ ญา. สิริวัฒนาพรรณาวดี ทรงโปรดประ ทานเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อนำไปถวาย ณ.วัดบ้านเหลื่อม นคร ราชสีมา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดย นายพงศ์พันธ์ ยมมาศ นายอำภอ บ้านเหลื่อม เป็นประธาน พร้อม นาย สมศักดิ์ สุขสมัย.ร่วมขบวนแห่เทียน พรรษา

โพสต์24 ส.ค. 2558 16:36โดยsulaxkhana pawaphuta
    ประธานในพิธ๊ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายสมศักดิ์  สุขสัมัย นำคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษา เวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคา 2558Comments