โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์27 ก.ค. 2558 20:44โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
สถานศึกษาต้นแบบ..ฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่27-31กรกฎาคม 2558 
    บรรยากาศวันแรก ประธานในพิธี สจ.โกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ  ประธานคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านเหลื่อมร่วมต้อนรับ

Comments