โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์22 ก.พ. 2558 23:55โดยsulaxkhana pawaphuta   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2558 23:59 ]
    เมื่อเวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้รับการนิเทศ จากคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (กลุ่มโรงเรียนสุรนารีวิทยา) นำทีมโดย
1. ดร.สมัคร  ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
2. นายวินัย  วิริยะประทีป  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
3. นายชูชีพ  แรงใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
4. นายเกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์  ศึกษานิเทศก์ สพม.31
5. นายสมศักดิ์  สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

Comments