โรงเรียนบ้านเหลื่อพิทยาสรรพ์ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"

โพสต์12 พ.ย. 2558 23:07โดยsulaxkhana pawaphuta
    นำทีมโดย ผอ.สมศักดิ์  สุขสมัย  และคณะครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
Comments