โรงเรียนบึงพะไลจัดโครงการ พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

โพสต์31 พ.ค. 2559 09:37โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบึงพะไลได้จัดโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" โดยมีนายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล และนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมโครงการ


Comments