โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์3 ธ.ค. 2557 22:46โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2557 23:00 ]
รงเรียนบึงพะไล นำโดยท่านผู้อำนวยการรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่หอประชุม 26 ปี โรงเรียนบึงพะไล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ą
1.JPG
(6313k)
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
3 ธ.ค. 2557 22:47
ą
3.JPG
(6802k)
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
3 ธ.ค. 2557 22:46
ą
4.jpg
(602k)
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
3 ธ.ค. 2557 22:54
ą
5.JPG
(6981k)
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
3 ธ.ค. 2557 22:59
Comments