โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม

โพสต์24 ก.พ. 2560 05:51โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบึงพะไลComments