โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ก.ย. 2559 07:40โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
ผู้บริหาร - คณะครู นักเรียน โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 โดยมีท่าน สจ.สมชาย  ภิญโญ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน Comments