โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน โรงเรียนในฝัน พ.ศ.2560

โพสต์30 มิ.ย. 2560 03:47โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 03:52 ]
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบึงพะไล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Bases Learning) ตามโครงการโรงเรียนในฝัน ปี พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุรินทร์  แพ่งจันทึก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้Comments