โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:45โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 00:46 ]
โรงเรียนบึงพะไลได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายโครงงานคุณธรรม ครอบครัวโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล ผอ.รวิภัทร  ชัยภัทรธนสร เป็นประธานในพิธี
Comments