โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์30 มิ.ย. 2560 03:45โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่หอประชุมโรงเรียนบึงพะไล โดยมี นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ 


Comments