โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์15 มิ.ย. 2560 23:36โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงพะไล ท่าน สจ.สมชาย  ภิญโญ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี


Comments