โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

โพสต์23 ธ.ค. 2559 07:47โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบึงพะไลได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผอ.รวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม โดยในงานมีละครเกี่ยวกับความเป็นมาของวันคริสต์มาส และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุข มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6
Comments