โรงเรียนบึงพะไลจัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2558

โพสต์24 พ.ย. 2558 21:15โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
โรงเรียนบึงพะไลได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบึงพะไล กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบึงพะไลจึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์
Comments