โรงเรียนบึงพะไลจัดพิธีบรรพชาสามเณร

โพสต์12 ม.ค. 2560 00:15โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2560 00:17 ]
ผู้บริหาร คณะครู-นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบึงพะไล ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 โดยการนำของ ผอ.รวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

Comments