โรงเรียนบึงพะไลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์31 พ.ค. 2559 09:09โดยปณิตา แก้วกระจ่าง   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2559 09:13 ]
โรงเรียนบึงพะไลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมี นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล เป็นประธานในการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
Comments