โรงเรียนบึงพะไลเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์2 ก.พ. 2560 07:07โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงเรียนบึงพะไลเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โล่พระราชทาน โรงเรียนคว้าโล่เกียรติยศพระราชทาน ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโครงงานคุณธรรมComments