โรงเรียนบึงพะไล ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์15 ก.ย. 2558 02:24โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง

คณะครูโรงเรียนบึงพะไลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแก้งสนามนาง ในวันที่ 14 กันยายน 2558 คบสอ.แก้งสนามนาง ผอ.พญอมาวสี ยะไวทย์ สสอ.ณรงค์ อุตส่าการ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เทศบาลตำบลบึงสำโรง อบต.บึงพะไล และกศน.อ.แก้งสนามนาง ท่านผอ.สมร สนับสนุนงบประมาณ  อบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาแก่ผู้บริหาร และบุคลากรสถานศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น.อ.แก้งสนามนาง .นอ.นพดล มามาก ประธาน, อรัญญา กล่าวรายงานฯ.,ท่าน สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นม.เขต6 มอบนโยบาย ,ท่านสจ.สมชาย ภิญโญ นายกอปท. กำนันทุกตำบล ร่วมเป็นเกรียติ  วิทยากร อ.ดร.ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ จากสสจ.นมComments