โรงเรียนบึงพะไล รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนในฝัน

โพสต์31 ส.ค. 2559 02:07โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
โรงเรียนบึงพะไล รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนในฝัน วันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ ห้องศูนย์โครงงานคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบึงพะไล โดย นายแสนยากร  สายสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.31
Comments